eCube – catalog gratuit de produse electrotehnice

sk / cz / en / pl / hu / de / ro

Condiții generale de utilizare a portalului eCube (www.ecubeportal.com)

1.      Prevederi preliminare

1.1. Portalul de Internet www.ecubeportal.com (în continuare denumit eCube) este un catalog electronic ce conține produse electrotehnice.

1.2. Operatorul portalului eCube este SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 01 Košice, IČO: 3170 3186, societate înregistrată la Registrul Comerțului din districtul Košice I, în sec. Sro în dosarul nr. 5791/V.

1.3. Condițiile de utilizare a eCube (în continuare denumite „Condițiile”) descriu drepturile şi obligațiile reciproce ale operatorului eCube, ale utilizatorilor şi ale terților în vederea utilizării portalului eCube;

1.4. In scopul prezentelor condiții, utilizatorul eCube înseamnă orice persoană fizică sau juridică care publică informații despre ele sau produsele lor pe portalul eCube (în continuare denumiți „Utilizatorul”) iar terța parte se referă la o persoană care utilizează eCube după aprobarea prealabilă a operatorului eCube în scopuri altele decât cele ale Utilizatorului.

1.5. Produsele înseamnă un produs sau un serviciu al Utilizatorului portalului pentru distribuirea căruia acesta utilizează serviciile şi funcțiile portalului eCube (în continuare denumite „Produsul”).

1.6. Mediile conexe de comunicare sunt, în scopul prezentelor condiții, toate canalele de comunicare utilizate de operatorul eCube pentru distribuirea informațiilor cu privire la portalul eCube, Produse sau Utilizatori. Exemple de astfel de canale de comunicare sunt newsletter-ul electronic al operatorului, portalele terțelor părți ale eCube, ziare etc.

1.7. Componentă înseamnă orice componentă electro-mecanică conținută în Produs şi parte a portofoliului operatorului eCube (în continuare denumită „Componenta”).  

 

2.      Înregistrarea Utilizatorilor şi adăugarea de Produse

2.1. Condiția pentru utilizarea eCube de către Utilizatori este înregistrarea acestora. Înregistrarea se efectuează prin completarea informațiilor personale în formularul de înregistrare (în continuare denumit „Formularul’).

2.2. In conformitate cu Legea nr. 122/2013 cu privire la protecția datelor personale (în continuare denumită „Legea 122/2013”), prin completarea Formularului, Utilizatorul este de acord cu procesarea datelor sale personale în vederea adăugării sau publicării de articole, materiale publicitare şi referințe la website-ul SOS electronic s.r.o. precum şi alte activități similare. Aprobarea acordată va fi valabilă pe o durată nedeterminată şi poate fi retrasă doar în conformitate cu prevederile Legii 122/2013. 

2.3. După înregistrare, Utilizatorul își poate adăuga „Produsele” sub forma de text, imagini şi fotografii, secvențe video sau alte documente (în continuare denumite „Conținut’) în portalul eCube, cu condiția ca acestea să respecte legile ţării în care produsul este promovat şi aceste condiții. Utilizatorul este responsabil pentru întregul Conținut pe care îl publica prin intermediul portalului eCube şi prin alte medii de comunicare conexe.

2.4. Utilizatorul nu se poate înregistra pe portalul eCube decât o singură dată.

2.5. Utilizatorul Înregistrat poate adăuga mai multe Produse pe portalul eCube.

2.6. Înregistrarea şi adăugarea de Produse pe portalul eCube sunt gratuite. Singura condiție pentru adăugarea unui Produs este menționarea cel puțin a unei componente ce se regăsește în Produsul ce urmează a fi adăugat. Cu cât se menționează mai multe componente, cu atât mai mare va fi prioritatea acestui Produs în lista de alte produse ale tuturor Utilizatorilor.

2.7. Operatorul eCube consideră adăugat conținutul de către Utilizatorul eCube drept proprietatea intelectuală a acestuia din urmă. Prin înregistrarea pe portalul eCube, Utilizatorul declară şi confirmă că este autorul Produsului şi al Conținutul aferent adăugat şi că prin publicarea acestora pe portalul eCube şi pe canelele conexe de comunicare nu încalcă nici un drept de autor al terților în conformitate cu Legea nr. 618/2003 – Legea Dreptului de Autor şi alte legi referitoare la drepturile de autor (în continuare denumite „Drepturi de autor”) prin apăsarea butonului de editare a Formularului. Fără a apăsa pe aceasta parte a Formularului, înregistrarea nu se va finaliza cu succes. Operatorul eCube nu își asumă răspunderea pentru Conținutul adăugat de către utilizator.

2.8. Secțiunea 2.7 din aceste Condiții se va aplica mutatis mutandis şi altor aspecte ale drepturilor de proprietate intelectuală legate direct si/sau indirect de publicarea Conținutului Utilizatorului pe eCube şi pe alte canale de comunicare conexe.

2.9. Înregistrarea Utilizatorilor şi adăugarea de Produse nu sunt condiționate de nici un drept legal şi operatorul eCube își rezervă dreptul de a respinge o Înregistrare a utilizatorului sau adăugarea de Produse pe portalul eCube fără a furniza motivele ce au determinat o astfel de respingere.

 

3.      Termeni şi condiții de publicare

3.1.  Conținutul va fi publicat pe portalul eCube doar după aprobarea din partea operatorului eCube în termen de cel mult 7 zile lucrătoare. Pentru eliminarea oricăror dubii, operatorul eCube își rezervă dreptul de a decide, la propria-i discreție, cu privire la aprobarea publicării Conținutului pe eCube. Această aprobare poate fi respinsă/refuzată în orice moment. Operatorul eCube își rezervă dreptul de a modifica Conținutul dar nu înainte de a purta discuții cu Utilizatorul în această privință.

3.2. Prin aceasta, operatorul eCube avertizează Utilizatorii că Conținutul care nu corespunde/nu este legat de un anumit subiect sau care contravine principiilor de moralitate şi etică nu va fi publicat.

3.3. Prin adăugarea Produsului şi a Conținutului aferent, Utilizatorul își dă acordul pentru o utilizare nelimitată a Conținutului dar în special pentru publicarea, distribuirea publică, procesarea, includerea în colecții şi expuneri publice pe durata perioadei în care Conținutul este publicat.

3.4. Prin adăugarea Conținutului pe portalul eCube, Utilizatorul declară, de asemenea, că înțelege şi convine ca respectivul Conținut să fie disponibil pe un anumit website de pe portalul eCube gratuit.

3.5. In cazul în care oricare din declarațiile Utilizatorului indicate mai sus sau orice Conținut adăugat de acesta se dovedește a nu fi adevărat sau că încalcă comerțul şi competitivitatea conform bunelor uzanțe, Utilizatorul va răspunde pentru potențialele încălcări ale legii sau pentru violarea drepturilor sau intereselor legitime ale terților. Prin completarea formularului conform prevederilor § 725 şi urm. din Legea nr. 513/1991 Coll., modificată („Codul Comercial), Utilizatorul declară în același timp că va despăgubi compania operatorului eCube pentru orice daună/pierdere/prejudiciu cauzat de încălcarea oricăror obligații ale Utilizatorului ce decurg din aceste Condiții.

 

4.      Drepturile şi obligațiile operatorului eCube

4.1. Toate textele, imaginile şi conținutul multimedia furnizate pe portalul eCube, cu excepția Conținutului adăugat de Utilizator, sunt protejate de drepturile de autor ale operatorului eCube, ale autorilor materialelor originale şi ale terțelor părți, în baza contractului cu operatorul.

4.2. Operatorul declara că va depune toate eforturile pentru a asigura operarea fiabilă şi în siguranță a portalului eCube. Operatorul nu garantează însă sută la sută funcționalitatea serviciilor. Formularea oricăror plângeri pentru acoperirea oricărei daune generate de utilizarea portalului eCube este exclusă.

4.3. Operatorul declară că profilul utilizatorului şi Conținutul adăugate de Utilizator sunt menite, în mod special dar nu exclusiv, a fi utilizate în următoarele scopuri:

a.       Operarea portalului eCube;

b.      Distribuirea portalului eCube;

c.       Publicarea Conținutului şi a profilului utilizatorului în canale conexe de comunicare;

d.      Publicarea Conținutului şi a profilului utilizatorului în materiale de publicitate şi promoționale printate sau electronice emise de Operator.

4.4. Adresele de e-mail furnizate de utilizatori în momentul înregistrării în „sistemul e-mail” vor fi folosite de către Operator exclusiv în operarea portalului eCube şi nu vor fi dezvăluite Terților. Scopul legat de operarea portalului eCube înseamnă, printre altele, transmiterea de mesaje cu informații legate de şi/sau cu privire la operarea portalului eCube, știri nesolicitate cu privire la operarea portalului eCube sau obiectele de activitate ale companiei la o frecvenţă de până la 4 ori pe lună. Mesajele vor putea conține scurte informații promoționale de la terțe părți.

4.5. Adresele de e-mail furnizate de Utilizatori în „Contact public e-mail” vor fi publicate în distribuirea Produselor. Acestea sunt utilizate drept adrese de contact pentru cei interesați de Produsele Utilizatorilor.

4.6. Operatorul eCube își rezervă dreptul, la propria-i discreție şi fără notificare prealabilă, să elimine Conținutul ce încalcă legea sau condițiile de utilizare precum şi să blocheze accesul la eCube acelor utilizatori care au încălcat regulile de utilizare prevăzute în aceste Condiții.

 

5.      Prevederi finale

5.1.  Utilizatorul admite că nu va putea publica un Conținut care nu respectă acești Termeni.

5.2.  De asemenea, Utilizatorul recunoaște că Operatorul își rezervă dreptul, dacă va fi cazul, să modifice sau să schimbe complet şi unilateral aceste Condiții.

5.3.  Raporturile stabilite între Utilizator şi Operator  sunt guvernate de acești Termeni şi de legea aplicabilă pe teritoriului Republicii Slovace, cu excluderea reglementărilor privind conflictul de legi. 

Sectorul industrial
Soluții pentru
Buletin
Evaluare Trimite sugestii despre versiunea BETA